Föreläsningar

Erbjud dina medarbetare en inspirationsrik och kunskapsgenererande föreläsning!

Fatta smartare beslut!

Dagligen fattar vi beslut som får konsekvenser på kort och lång sikt, i privatlivet eller i yrkeslivet. Vi vill alla tro att vi fattar rationella och logiska beslut, men tyvärr är det inte fallet. Vad vi kan göra är att bli medvetna om vårt beslutssystem och de fällor som ligger och väntar på oss när vi fattar beslut. Och samtidigt få ytterligare en förståelse för varför det är viktigt med olika beslutstyper i en grupp.

Föreläsning "Fatta smartare beslut!"

Föreläsning ”Fatta smartare beslut!”

 

Läs mina bloggar om beslutsfattande:

PrOACT-metoden är ditt stöd till smartare beslut
Fatta smarta beslut_blogg
Kan man lära sig fatta smartare beslut?_blogg 
Smarta mål ger dig relevanta mål_blogg

Nästa utbildning i Fatta Smartare Beslut är den 6 oktober.

 

 

 

 

LinkedIn

I Sverige är vi ca 2,6 miljoner användare av yrkesnätverket LinkedIn och globalt är antalet konton ca 415 miljoner. Det är ett kraftfullt verktyg om du står i begrepp att byta arbete eller nå fler kunder. Genom din profil marknadsför du dig själv, vad du står för och din kompetens i ett större sammanhang. Har du en känsla av att du inte nyttjar LinkedIns fulla potential för att nå dina mål? Vi jobbar med funktionerna och innehållet under utbildningen.

LinkedIn-föreläsning 19 augusti på Mindpark

LinkedIn-föreläsning 19 augusti på Mindpark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LinkedIn-föreläsning på Margretetorps Gästgifvaregård 12 september

LinkedIn-föreläsning på Margretetorps Gästgifvaregård 12 september