Analyser

Beteendeanalys

e-stimate är ett mordernt analysverktyg för dig som vill utveckla och stärka ditt samarbetet med ditt team och dina kunder. Genom att du blir medveten om ditt beteendemönster och kommunikationsstil  kan du använda dina styrkor till att nå fram till dina kunder på deras villkor. e-stimates personlighetsanalys är lätt att genomföra och intressant och lärorik att gå igenom.

Hur gör jag analysen?
När du bestämt dig så kontaktar du oss för mer information. Vi skickar dig ett mail där du följer instruktionerna. När du skickat in svaret tar det ett par dagar för oss att analysera den. Därefter bokar vi ett möte för genomgång.

Pris: 3,000:-+moms (beteendeanalys+möte)
Kontakta oss på ulrika@profundamanagement.se eller 0733-10 55 61

DSCN0167

e-stimates beteendeanalys med 8 facetter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför välja e-stimate?
Analysverktyg e-stimate har för andra året i rad utsetts till bästa analysverktyg i Norden! Det är det oberoende undersökningsföretaget Supana som gjort undersökningen där de ledande företagen i testbranschen ingår: DISC, Insights och Thomas International, bland andra. Det Supana vill åstadkomma med undersökningen är att göra testbranschen mer transparent, något kunderna efterfrågar. En av trenderna inom branschen är att kunderna mer och mer önskar insikt i leverantörernas kvalitet. 
Läs om resultatet här: https://issuu.com/supana/docs/brancherapport_testudbydere_2016

Företagsanalyser

När du fattar ekonomiska beslut för ditt företag har du kanske den senaste resultaträkningen i din hand. Den ger indikationer på vad du kan göra nästa bokföringsår, men den svarar inte på vad och hur det ska göras.

En nulägesanalys ger en mer konkret bild. Bakom siffrorna i resultaträkningen finns aktiviteter som försäljningsplan, kundernas agerande, konkurrenternas agerande, nya lagar och personalkostnader. En nulägesanalys uppgift är att visa var du har möjligheterna och var du har utmaningarna. Nulägesanalysen kan riktas och fokusera på din egen egen organisation utifrån redan kända fakta eller kanske behöver du en mer komplett bild av dina konkurrenter.

Att göra justeringarna efter analyserna behöver inte alltid kosta pengar. Det kan röra sig om en mer strukturerad arbetsmodell genom förbättrade rutiner eller att du fördelar om dina marknadsföringspengar.