Tjänster

Det finns fantastiskt många möjligheter – ute på marknaden och internt i ett företag. Som företagare har du mycket kunskap om ditt företag och marknaden, men förmodligen lite tid. Det betyder att du har en god känsla för vad du behöver göra, men behöver någon som bistår dig i grundarbetet.

Här kan jag vara ett bra stöd. Får jag förtroendet att hjälpa dig en bit på vägen i ditt företagande har jag uppnått det som är mitt mål: att ta ditt företag ett steg närmare en mer hållbar vinstutveckling.

Jag erbjuder: