Referens

LinkedIn-utbildning

februari 10, 2016

”Ulrika förmedlade under LinkedIn-utbildningen på ett mycket inspirerande sätt och informativ information som kändes mycket relevant. Hon förtjänar ett mycket högt betyg för sin pedagogiska förmåga, sin förmåga att inspirera och sitt breda kunnande om de frågor som stod i fokus på kursen. Anne Thannerstig (Kangastie), IT Technician.

Utan titel

februari 1, 2016

När jag stod inför en omfattande nykundsbearbetning fick jag tips om Ulrika som affärsrådgivare. Var i behov av en verktygslåda för att kunna driva min verksamhet framåt på ett mer strukturerat sätt. Ulrika levererade inte bara verktygslådan utan även ett mervärde genom att vara ett bollplank igenom hela processen. Nu…

Utan titel

december 18, 2015

”Vi har tankar på att göra en ny design på våra säckar och anlitade Ulrika till att göra en analys av hur kunder uppfattar olika förpackningar. Jag är mycket nöjd med resultatet. Ulrika levererade svar på frågor vi själva inte ens tänkt på. Jobbet hon utförde var engagerat och målinriktat….

Utan titel

december 15, 2015

“Utbildningen med Ulrika gav mig kunskap om LinkedIn så att jag genast fick en mycket förbättrad profil, pedagogiskt upplagd då jag under hela genomgången kunde följa med och uppdatera i min egen profil”. Lisbeth Sjöberg, Supply Chain Manager

Utan titel

december 9, 2015

”Grundutbildningen i Linkedin gav mig mer förståelse och kunskap om att hitta rätt, systematisera och utveckla min profil och mitt nätverk! Uppskattade upplägget med teoretisk genomgång, varvat med praktiskt arbete på min egen sida! Handledaren var tydlig, lugn och strukturerad samt bekväm med att hoppa mellan frågeställningarna!”. Mats Larsson, Platschef

Utan titel

december 9, 2015

”Jag har gått på LinkedIn-utbildning på Trygghetsrådet i Helsingborg som hölls av Profundamanagement med facilitator Ulrika Bengtsson. Det var en aha-upplevelse för mig. Har använt LinkedIn i många år utan att veta 80% av dess funktioner. Vid denna utbildning så har min kunskap ökat markant. Upplägget var helt perfekt med…

Utan titel

november 30, 2015

”Deltog i LinkedIn-utbildning med Ulrika Bengtsson som lärare. Kursen var inspirerande och givande, och Ulrika höll en pedagogisk genomgång av verktyget LinkedIn. Hon anpassade sig väl till gruppens blandade kompetens, och alla fick svar på sina blandande frågor”. Erik Ahlström, projektchef

Utan titel

november 27, 2015

”Utbildningen gav mig nya viktiga kunskaper om hur man bäst utnyttjar fördelarna med LinkedIn för att marknadsföra sig själv. Upplägget att arbeta i en mindre grupp gjorde att Ulrika kunde anpassa sig till gruppens behov på ett mycket professionellt sätt.” Björn Ericson, ekonom

Utan titel

september 15, 2015

”Ulrika besitter en attraktiv kombo av siffror och beteendevetenskap. Hon är resultatinriktad samtidigt som hon är lyhörd för företagets behov och situation (=genuint engagemang) och kan hjälpa till att omsätta fattade beslut i handling ute hos mig som kund. Hon är fostrad i företagande, och är som samarbetspartner resultatinriktad, professionell…