"Med stor lyhördhet för kundens situation och som ett bollplank med stark drivkraft utmanar Ulrika sina kunder att gå med större tydlighet mot framgång och resultat"
invert-default-slider-image

“Mina kunder berättar för mig att det svåraste i företagandet är att hitta de rätta kunderna. Då tänker jag att det ganska troligt är lika svårt för kunden att hitta den rätta leverantören. För visst är det väl så att båda parter i affären behöver känna att allt är rätt. Erbjudandet, personkemin, företagets stabilitet, värderingarna, tillgängligheten är exempel på sådant som är viktigt för oss för att skapa ett förtroende, att vi är de rätta för varandra i en affär där vi ömsesidigt ska nå fördelar.

Att hitta och förädla den ultimata matchningen mellan dig och din kund är vägen till ett hållbart företagande. Ju mer du lyssnar på din kund, desto mer information kommer denne att ge dig som gör att du kan fortsätta utveckla din relation och erbjudande.”

Ulrika Bengtsson, specialistkonsult inom marknadsföring

STEG TILL EN MER HÅLLBAR VINSTUTVECKLING